Welkom bij De Tandem

Kleuter- en lagere school De Tandem streeft naar heldere communicatie in een warme sfeer. Onze bredezorgwerking maakt het mogelijk om gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Op die manier krijgt elk kind veel ontwikkelingskansen. We zetten in op actief leren door beleving, beweging, ontdekken en doen. We stimuleren zelfstandig werk, zelfreflectie en leren van elkaar.

Spelen in de tuin

Troeven

  • Warme school met aandacht voor ieders eigenheid en talent
  • Hoeken- en contractwerk in de klas
  • Oog voor taalontwikkeling, muzische vaardigheden, creativiteit en culturele activiteiten
  • Participatie via het babbeluur
  • Sterk (zorg)team en co-teaching

Kunst, ook voor jou!

Afbeelding
wilrijk kinderen knutselen
Deel deze pagina